За активностите кои се одвиваат можете да најдете повеќе информации:

>> Тука

                                  

Македонски

Српски


   

Младинска организација: "ТЕХНИКУС"

Активности и акционен план

          ЛМО "ТЕХНИКУС" е формирана на 10 Ноември 2005 година.Од тогаш па се до сега ги имаме извршено следниве активности:

Ноември:

Регрутирање на нови членови                                                  Разгледување на статусот на асоцијацијата                                            Информирање на новите членови, родителите и сите заинтересирани наставници и ученици                                                                              Креирање на лого                                                                                      Обука на новите членови                                                                          Обука на наставници

Декември и Јануари:

Активности за собирање на пари(пр. продажба, услуги.)                       Обука на наставници

Февруари:

Припремање на ученици за натпревари                                                  Обука на наставници

Март:

Обука на наставници                                                                          Припремање на ученици за натпревари                                                 Активности од областа на екологијата                               

Април:

Обука на наставници                                                                                Активности за промоција на училиштето                                                 Посета на саем

Мај:

Активности за промоција на училиштето                                                 Недела на отворено училиште                                                                 Промотивна забава на членовите

Јуни:

Активности за промоција на училиштето                                                 Признанија и промоција на организацијата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Сите права се задржани од авторот Design by:Далибор Арсовски