За активностите кои се одвиваат можете да најдете повеќе информации:

>> Тука

                                   

Македонски

Српски

   

Младинска организација: "ТЕХНИКУС"  

Дома

    Локалната младинска организација "ТЕХНИКУС" е формирана на 10 Ноември 2005 година на изборното собрание на кое што присуствуваа 53 делегати од прва,втора и трета година. Името на ЛМО симболично зборува за техничките кумановски струки. Од моментот на формирањето на нашата младинска организација па до ден денес беа направени многу активности и беше изготвен акционен план за работа за периодот ноември 2005 - јуни 2006 год.

МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

Што е младинска организација?

Организација раководена од учениците и во функција на учениците.

Што е цел на Младинската Организација?

Динамична младинска организација која ќе го подобри животот на младите, ќе ги подготви за лидерство, нивен личен напредок и поголем успех во кариерата.

Како се финансира?

Преку чланарина, донации, спонзорства или преку хуманитарна работа на учениците-членови понудена од младинската организација.

Што добивате со членување во Младинската Организација?

Лидерски и комуникациски вештини                                                            Говоречки способности                                                                                 Професионални знаења ( теоретски и практични )                                     Подобра вработливост                                                                                  Школарини и стипендии                                                                               Заработка                                                                                                      Работно искуство                                                                                          Подготовка за настап и претставување ( интервјуа за работа )                Систем на вредности                                                                                    Работа во тим                                                                                                 Карактер                                                                                                        Натпреварување и конкуренција                                                                 Патувања                                                                                                       Дружење и забава                                                                                        Побогата професионална биографија ( CV )

Како да станам член на Младинската Организација?

Едноставно, со пополнување на апликациски формулар кој можете да го најдете >>Тука<<

 

                     

                  Претседателство на ЛМО "ТЕХНИКУС" Куманово

 
Претседател:
Стаменовски Јовица

Заменик претседател:
Петковска Кристина

Секретар:
Младеновска Наташа


   Сите права се задржани од авторот. Design by:Далибор Арсовски