Zadaca 6 OP=OQ i tocki K,L,M

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Sladjan Stankovic, 28 Февруари 2013, Created with GeoGebra