Inverzna funkcija eksponencijalnoj funkciji

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Sladjan Stankovic- Bitrak, Created with GeoGebra