ABC so vpisana i opisana kruznica <IMA=<INB

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Sladjan Stankovic, 26 Март 2013, Created with GeoGebra