За активностите кои се одвиваат можете да најдете повеќе информации:

>> Тука

                                   

Македонски

Српски

   

Младинска организација: "ТЕХНИКУС"  

Претседателство

Претседател: Стаменовски Јовица ученик од електротехничка струка 3 година. 

Заменик претседател: Петковска Кристина ученичка од машинска струка 3 година.  

Секретар: Младеновска Наташа ученичка од здравствена струка 2 година.

                      

                  Претседателство на ЛМО "ТЕХНИКУС" Куманово

 
Претседател:
Стаменовски Јовица

Заменик претседател:
Петковска Кристина

Секретар:
Младеновска Наташа


   Сите права се задржани од авторот. Design by:Далибор Арсовски