За активностите кои се одвиваат можете да најдете повеќе информации:

>> Тука

                                  

Македонски

Српски


   

Младинска организација: "ТЕХНИКУС"

Контакт

Можете да контактирате со членовите на младинска организација т.е со претседателот на младинската организација со заменик претседателот,со секретарот и со организацијата.

 

 

 

Контакт со:

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Контакт со:

Заменик претседател

Контакт со:

Секретар

Контакт со:

Организација

   Сите права се заджани од авторот. Design by:Далибор Арсовски