Д.С.Т.У " Наце Буѓони " Kуманово                                          

Кабинети и работилници Галерија За нас Профили и кл.раководители Контакти Распоред Годишна програма                     Српски

ДСТУ Наце Буѓони

       Државно средно техничко училиште Наце Буѓони e едно oд најдобрите технички училишта во Република Македонија. Училиштето започнало со работа на 1.IX.1960 година и тоа со успешна работа. Во состав на училиштето има 3 работилници со комплетна опрема за изведување на практична настава. Исто така постои и компјутерски кабинет кој се состои од 20 добро опремени компјутери во кој учениците ја изведуваат практичната работа. Од 2004 година училиштето доби двe нови струки и тоа електротехничар за компјутерска техника и автоматика и медицинска сестра техничар.

Дома Кабинети и работилници Галерија За нас Профили и кл.раководители Контакти Распоред Годишна програма

 

Сите права се задржани од авторот                     Design by: Нинослав Аврамовски